Cơm gà không cay của Hàn Quốc. Cơm ăn với súp gà thanh nhẹ, dễ ăn.

Một nửa 630 yên / Suất bình thường 880 Yên